Adviesraad

De officiële beursadviesraad is opgericht met het oog op een rechtstreeks en permanent contact met de sector.

De adviesraad komt regelmatig bijeen om de grote lijnen van de beursorganisatie te bespreken. In speciale werkgroepen worden specifieke onderwerpen besproken en uitgewerkt, zoals:

 • Website en PR
 • Technische aspecten
 • Overige onderwerpen die voor de beurs en deelnemers van belang zijn.

Alle deelnemers krijgen toegang tot de notulen van de adviesraadvergaderingen. De exposanten die geen deel uitmaken van de adviesraad, worden ook geraadpleegd over onderwerpen die voor hen en ons van belang zijn. Zo blijft iedereen optimaal betrokken bij de totstandkoming en het verloop van de beurs.

Leden van de adviesraad HoutPro+ 

 • Mark Bomer (Hettich Furntech) - voorzitter adviesraad
 • Steven Burghouwt (Burghouwt Bouwbeslag)
 • André de Vroom (Bos Machines)
 • Danny de Wilde (Frencken Fabrieken)
 • Alexis Dirix (Optimat Group)
 • Arjan Glas (Van Hoecke)
 • Michael Groot (J. Kish)
 • Bruno Parent (Egger Benelux)
 • Hans Pohlen (Leitz) - vice-voorzitter adviesraad
 • Jeroen Smeets (PaletteCAD)
 • Frank van Boxtel (Maiburg)