Adviesraad

De officiële beursadviesraad is opgericht met het oog op een rechtstreeks en permanent contact met de sector.

De adviesraad komt regelmatig bijeen om de grote lijnen van de beursorganisatie te bespreken. In speciale werkgroepen worden specifieke onderwerpen besproken en uitgewerkt, zoals:

 • Website en PR
 • Technische aspecten
 • Overige onderwerpen die voor de beurs en deelnemers van belang zijn.

Alle deelnemers krijgen toegang tot de notulen van de adviesraadvergaderingen. De exposanten die geen deel uitmaken van de adviesraad, worden ook geraadpleegd over onderwerpen die voor hen en ons van belang zijn. Zo blijft iedereen optimaal betrokken bij de totstandkoming en het verloop van de beurs.

Wie heeft er zitting in de adviesraad HoutPro+ Nederland?

 • Joan Boere (Boere Machinefabriek bv)
 • Jolanda de Groot (De Groot Bewerkingsmachines bv) vice-voorzitster adviesraad
 • Bruno Parent (Egger Benelux)
 • Erwin van Weeghel (Gerretsen Houtbewerkingsmachines bv)
 • Axel V. de Graaf (Karat Nederland) - voorzitter adviesraad
 • Alexis Dirix (Klingelnberg-Klauss bv)
 • Mark Bomer (Hettich Marketing Vertrieb)
 • Arjan Glas (Van Hoecke bv)