Op 9 juni zijn de adviesraad van HoutPro+, de Brabanthallen (Libéma) en beursorganisator Claever Associates bijeengekomen om de verschillende scenario's te bespreken of de beurs wel of niet in november 2020  zou kunnen plaats vinden, zoals voorzien.

Alle pro's en contra's werden in overweging genomen en de uiteindelijke beslissing is dat het organiseren van de beurs HoutPro+ op de geplande datum in de huidige omstandigheden - wegens teveel onzekerheden - als onmogelijk wordt geacht.

De voornaamste aangehaalde redenen hiervoor zijn:

  • tot op vandaag het gebrek aan officiële toestemming van de Nederlandse overheid om een event van dit formaat toe te staan. 
  • vooral voor grotere en/of internationale standhouders is het nu reeds te laat om de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen  treffen voor de beurs. e.g. machines kunnen niet tijdig besteld en geleverd worden: de voorbereidingstijd is eenvoudig te kort.
  • de kans op een tweede golf van de Corona in het najaar is reëel, en de gezondheid van iedereen moet gegarandeerd kunnen worden.
  • zelfs zonder een tweede golf bestaat ook de vrees dat er minder bezoekers zullen komen opdagen door de opgelegde “Corona” maatregelen.  

Er blijft slechts één optie over: de beurs verplaatsen naar een "Corona veilige" periode.

Helaas zal de beurs HoutPro+ verplaatst worden naar de eerstvolgende - meest gunstige  -datum voor de sector: het 4e kwartaal van 2022.

Wij komen zo snel mogelijk bij u terug met een concrete datum.

Verder ook, zet Olivier Claesens bewust een stap opzij en geeft de fakkel door als organisator van de HoutPro+ aan Lieve Vermeulen.

Op deze manier kan hij zich concentreren op algemeen management van zijn firma Claever Associates en mede de praktische organisatie verzorgen van de Belgische vakbeurs voor de houtbewerkingsector Prowood.
Het spreekt voor zich dat hij het HoutPro+ organisatieteam met raad en daad zal blijven bijstaan en aansturen vanuit zijn functie binnen Claever.

Ondertussen zoals steeds "stay safe, stay positive". Dat doen wij ook!

Uw HoutPro+ team
Lieve Vermeulen (Organisator) en Anja Stuerbout (Sales Manager)